₪ Reality ₪ Pozemky a lesy ₪ Ložiska štrkopieskov-štrkoviska ₪ Panické Dravce

Dátum vloženia: 2017-08-24
Dátum modifikácie: 2019-08-21

Typ reality: Pozemky a lesy
Veľkosť pozemku: 80 000 m²


Na prenájom
400 000,00 €
(12 050 400,00 Sk)
GPS pozícia: 48.274483º/19.645058º
Popis
Predaj ložiska štrkopieskov-štrkoviska o výmere cca 80 000 m². Kat. územie -Panické Dravce. Lokalita sa nachádza južne od obce Panické Dravce na pravom brehu rieky Ipeľ.Ťažobné územie je prístupné obslužnou komunikáciou dĺžky 1090 m z časti z betónových panelov s napojením na cestu 2.triedy č.585 , Lučenec-Rároš. Mocnosť zeminy nad ložiskami štrkopieskov činí od 1,8-2,2 m. Priemerná hrúbka štrkopieskov činí 3,7 m. Su k dispozícii výsledky skúšobných vrtov. Množstvo vyťažiteľných zásob predstavuje okolo 450 000 ton. Všetky dokumentačné náležitosti sú k dispozícii. Ako Uzemné rozhodnutie, Banské povolenie , Rozhodnutie na dobývanie ložísk nevyhradeného nerastu-štrkopiesku banským spôsobom do roku 2023 , Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Ďalší popis
Podrobnejšie info Dr Attila Bokor +421 905 357 850
Zvoľte si realitu


€ Kurzový Lístok
ECB 25.06.2024
Konv. kurz = 30,126